Reklamacja i gwarancja

 

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcia uwidaczniające wadę (opcjonalnie), dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnioną
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § niniejszego Regulaminu.
  7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także    jej treść, będą zawarte na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
  8. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta produktu.
  9. Materace bonellowe i kieszeniowe posiadają gwarancję 10 lat. Przedłużona gwarancja 10 lat obejmuje wkład ze sprężyn. Pozostała część materaca objęta jest gwarancją 2 lata.

Accept

Strona używa plików cookies